شرکت عایق الهام با موضوع خرید و فروش ماشین آلات و ایجاد تاسیسات مورد نیاز به منظور تولید و تغلیظ فرآورده های نفتی به ویژه قیر در سال 1373 خورشیدی تاسیس گردید.
از شاخصه های بارز این شرکت تنوع محصولات تولیدی آن می باشد که این امکان را برای مشتری فراهم می آورد که باتوجه به شرایط آب و هوایی وبرحسب نیاز و کاربری ، سفارشات خود را به شرکت صادر نمایند.
محصولات:
1- تغلیظ قیر و مظروف آن
2-  تولید قیر کارتن و مظزوف آن
3 - تولید قیرمخلوط
   1391/8/7 21:02